PLÁN ŠKOLENÍ

     
  Plán školení na I. pololetí 2017  
8.1. Záchrana osob z ledové plochy - prakticky B
27.1. Rozbory zásahů, BOZP u zásahů, novinky ze školení velitelů, nové věci ve výbavě C
10.2. Bojový řád 12/S: Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením na místě zásahu. Jednání s osobou se sebevražednými úmysly, znalost místopisu B
25.2. Zdravověda: prakticky, teoreticky, pomůcky ve výbavě jednotky. Vyprošťování osob z havarovaných vozidel, transport pacienta - spolupráce s ZZS, školení AED B
10.3. Výbušniny: druhy, materiály, transport, nakládání - práce s materiálem. Znalost místopisu C
24.3. Hašení elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400V, požáry fotovoltaiky - taktika zásahu. Znalost místopisu B
14.4. Předání místa zásahu - taktické postupy, řízení zásahu. Obsluha agregátů. Znalost hasebního obvodu B
21.4. Kondiční jízdy - praktický výcvik C
13.5. Stáž na HZS Chrudim, základy použití lanové techniky, sebezáchrana, jištění, materiál ve výbavě jednotky. Dekontaminace - prakticky A
2.6. Kondiční jízdy - praktický výcvik C
16.6. Kondiční jízdy - praktický výcvik B