Svěcení praporu 

 
Dne 4.11.2017 ve 14:30 proběhlo v hasičské zbrojnici svěcení nového praporu Sboru dobrovolných hasičů ze Slatiňan. Jelikož náš sbor doposud nedisponoval žádným vlastním praporem, který by se dochoval do dnešní doby, bylo členy rozhodnuto o jeho pořízení a následné uvedení do činnosti. Pro návštěvníky byla připravena ukázka historické a stávající techniky, o kterou se náš sbor hrdě stará. Dále byla připravena výstavka jak historických tak i současných kronik, fotografií a jiných tiskovina a hasičského materiálu. Při této příležitosti bylo rozdáno i několik ocenění, z toho 2 řády sv. Floriána. Vlastní vysvěcení praporu provedl místní farář pan P.ThLic. Boguslaw Partyka za přítomnosti hasičských kolegů z okolních měst a obcí se svými slavnostními prapory. Dále se svěcení a předávání ocenění zúčastnil samozřejmě starosta města Slatiňany MVDr. Ivan Jeník, za KSH Pardubického kraje starosta Josef Bidmon, zástupce OSH Chrudim a přihlížející občané našeho města. Po ukončení oficiální části bylo pro všechny zúčastněné připraveno pohoštění, které připravili členové SDH.      
 
Tímto náš sbor děkuje všem zúčastněným za krásné hasičské odpoledne.
 
 
FOTO: ZDE