Letní tábor - Krucemburk 2015

Většina členů našeho oddílu se v termínu od 11. do 18. července 2015 zúčastnila letního tábora v Krucemburku, který pro nás připravili naši vedoucí. Tábor se nesl v duchu celotáborové hry na téma „Indiánské léto“. Na začátku tábora jsme byli rozděleni do třech kmenů. Vylosovali si své vedoucí, Marušku, Honzu a Domču a pojmenovali své kmeny. Po celou dobu tábora jsme tak společně bojovali a soutěžili jako indiáni kmene Rudých bizonů, Orlích drápů a Orlích brk. V kmenových soutěžích jsme získávali pírka.Vyrobili jsme si kmenové totemy, indiánské čelenky, indiánské oblečení, náhrdelníky a náramky. Bojovali jsme o oheň, který jsme se snažili před nezmary počasí uchránit. Stavěli jsme domečky u stromů a to vše pouze z přírodních materiálů. Stříleli jsme z luku na terč, hledali jsme keramické střepy ze vzácné vázy a tyto potom slepovali. Dostali jsme možnost nechat si pomalovat obličej. Zdolávali jsme údolí lávy pod sopkou pomocí lávových kamenů. Závodili jsme na společných lyžích, procházeli provázkovou stezkou poslepu, museli jsme zdolat lanový most přes propast. Procvičili jsme si paměť při malé noční hře, kdy jsme každý sám chodili po trase vyznačené svíčkami a museli si zapamatovat, co jsme u každé svíčky nalezli za předmět. Vařili jsme si večeři v kotlíku na ohni. Ve vlčí soutěsce jsme házeli oštěpy na hladové vlky. Museli jsme se proplazit při svých indiánských cestách hustými lesy. Podnikli jsme celodenní výlet – pěší túru údolím řeky Doubravy zakončenou výborným obědem v jedné chotěbořské restauraci. Během tábora v „indiánské škole“ jsme se učili různým dovednostem jako poznávat stopy zvířat, které jsme odlévali. Učili se práci s buzolou a orientaci mapy pomocí buzoly. Během tábora jsme také bojovali o medaile a to ve střelbě ze vzduchovky a v běhu s hadicemi  se zapojením na hadicový rozdělovač. Chodili jsme se koupat, hráli jsme fotbal a různé další hry. Vedoucí pro nás připravili bezvadnou klouzačku, na které jsme se skvěle vyřádili. Každý večer jsme zasedli k táboráku a zpívali u kytary. Na závěr tábora proběhly indiánské slavnosti, kde každý jednotlivec plnil úkoly a soutěže, ve kterých získával táborové dolary na nákup v táborovém obchůdku. Večer při závěrečném táboráku proběhlo vyhodnocení celotáborové hry „Indiánské léto“, kdy celotáborovou hru vyhrál kmen „Rudých bizonů“, který nasbíral o pouhé 1 pírko více než druhý v pořadí kmen „Orlích brk“ a „Orlí drápy“ obsadili třetí příčku o pouhé 1 pírko za příčkou druhou. Tábor jsme si náramně užili a počasí nám přálo. 

         I. část fotek             II. část fotek