Letní tábor 2013

Náš oddíl se v termínu od 13. do 20. července 2013 zúčastnil letního tábora v Krucemburku, který pro nás připravili naši vedoucí. Tábor se nesl v duchu celotáborové hry na téma „Pravěk“. Na začátku tábora jsme byli rozděleni do dvou kmenů. Zvolili jsme si své kmenové náčelníky, pojmenovali své kmeny a vymysleli kmenové pokřiky. Po celou dobu tábora jsme tak společně bojovali a soutěžili jako kmenoví lovci kmene „Lovců mamutů“ a kmene „Lenochodů“. V kmenových soutěžích jsme získávali korálky na kmenový náhrdelník. V soutěžích jednotlivců jsme každý sám bojoval o zuby a zdobil tak své vlastní náhrdelníky. Bojovali jsme s Bohy (našimi vedoucími) o oheň, který jsme se snažili před nezmary počasí a božím hněvem uchránit. Stavěli jsme bivaky pro dospělé lovce a příbytky u stromů a to vše pouze z přírodních materiálů, stopovali jsme zraněnou zvěř a lovili mamuty. U příležitosti výroby pravěkých obleků jsme dostali možnost nechat si pomalovat obličej a uspořádali jsme přehlídku pravěkých obleků. Všichni jsme úspěšně zdolali zkoušku strachu, kdy jsme se ve tmě po jednotlivcích vraceli z procházky zpět do tábora. Procvičili jsme si paměť při malé noční hře, kdy jsme každý sám chodili po trase vyznačené svíčkami a museli si zapamatovat, co jsme u každé svíčky nalezli za předmět. Vyzkoušeli jsme si improvizovaně podojit mamutí samici a vařili jsme si večeři v kotlíku na ohni. Jako pravěcí lidé jsme se věnovali také umění a pokusili se vytvořit obraz do jeskyně.  Podnikli jsme celodenní výlet – pěší túru údolím řeky Doubravy. Během tábora v „pravěké škole života“ jsme se učili různým dovednostem jako druhy ohňů, odlévali jsme stopy zvířat, učili se rozdělávat oheň, učili se zdravovědu a uzly. Během tábora jsme také bojovali o medaile a to ve střelbě ze vzduchovky a v běhu s hadicemi  se zapojením na hadicový rozdělovač. Chodili jsme se koupat, hráli jsme fotbal a různé další hry. Každý večer jsme zasedli k táboráku a zpívali u kytary. Na závěr tábora proběhly slavnosti rodů, kde každý jednotlivec plnil úkoly a soutěže, ve kterých získával táborové dolary na nákup v táborovém obchůdku. Večer při závěrečném táboráku naši dva kmenoví náčelníci slavnostně zapálili fakulemi oheň a jednotlivé kmeny představili svůj slavnostní program. Proběhlo vyhodnocení celotáborové hry „Pravěk“, jednotlivci své získané zuby „proměnili“ na bonbony a celotáborovou hru vyhrál kmen „Lenochodů“, který nasbíral o pouhé 2 korálky více než kmen „Lovců mamutů“. Tábor jsme si náramně užili a počasí nám přálo.